Artykuły

 Serwery dns

Dla oferty hostingu blutu.pl właściwe serwery dns to:ns1.blutu.plns2.blutu.pl

 SWhosting.pl

Serwery DNS dla oferty SWhosting to:ns2.swits.plns5.swits.pl